Cenník vodičských kurzov


Skupina Cena
A osobitný výcvik 180 €
A 410 €
B 550 €
C 990 €
CE 500 €
D 800 €
T 530 €
A+B 930 €
B+T 1010 €
A+B+T 1290 €
A+C 1350 €
A+D 1180 €
A+CE 850 €
C+D 1620 €
A+C+D+ 1910 €
Kondičný výcvik 15 €/hod
KKV pravidelný C,D,CE,DE   35hod. 155 €
KKV základný C,D,CE,DE   140hod. 650 €
KKV rozdielový C,D,CE,DE   35hod. 155 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.

Created in 2013, by: František Fekete