Cenník vodičských kurzov


Skupina Cena
A osobitný výcvik 200 €
A 480 €
B 590 €
C 1050 €
CE 550 €
D 850 €
T 590 €
A+B 990 €
B+T 1080 €
A+B+T 1360 €
A+C 1410 €
A+D 1250 €
A+CE 920 €
C+D 1700 €
A+C+D+ 2050 €
Kondičný výcvik 15 €/hod
Prvá pomoc 22 €
KKV pravidelný C,D,CE,DE   35hod. 180 €
KKV základný C,D,CE,DE   140hod. 700 €
KKV rozdielový C,D,CE,DE   35hod. 180 €

Cenník platný od 27.04.2021
Nie sme platcami DPH.

Created in 2013, by: František Fekete