Cenník vodičských kurzov


Skupina Cena
A osobitný výcvik 300 €
A 580 €
B 690 €
C 1150 €
CE 650 €
D 1000 €
T 690 €
A+B 1090 €
B+T 1180 €
A+B+T 1460 €
A+C 1550 €
A+D 1350 €
A+CE 1050 €
C+D 1800 €
A+C+D+ 2200 €
Kondičný výcvik B 25 €/hod
Kondičný výcvik C,D 50 €/hod
Prvá pomoc 22 €
KKV pravidelný C,D,CE,DE   35hod. 250 €
KKV základný C,D,CE,DE   140hod. 900 €
KKV rozdielový C,D,CE,DE   35hod. 250 €

Cenník platný od 02.01.2022
Nie sme platcami DPH.

Created in 2013, by: František Fekete