Cenník vodičských kurzov


Skupina Cena
AM 250 €
A 370 €
B 530 €
C 900 €
CE 350 €
D 750 €
T 520 €
A+B 900 €
B+T 900 €
A+B+T 1100 €
A+C 1200 €
A+D 1000 €
A+E 500 €
C+D 1500 €
A+C+D+ 1800 €
R-B,C,D/A 320 €
KKV pravidelný C,D,CE,DE   35hod. 155 €
KKV základný C,D,CE,DE   140hod. 650 €
KKV rozdielový C,D,CE,DE   35hod. 155 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.

Created in 2013, by: František Fekete