Cenník vodičských kurzov


Skupina Cena
A osobitný výcvik 350 €
A 650 €
B 850 €
C 1420 €
CE 750 €
D 1150 €
T 750 €
A+B 1320 €
B+T 1380 €
A+B+T 1580 €
A+C 1600 €
A+D 1450 €
A+CE 1300 €
C+D 2300 €
A+C+D 2850 €
Kondičný výcvik B 30 €/45 min
Kondičný výcvik C,D 60 €/45 min
Kondičný výcvik C,E 70 €/45 min
Prvá pomoc 25 €
KKV pravidelný C,D,CE,DE   35hod. 280 €
KKV základný C,D,CE,DE   140hod. 950 €
KKV rozdielový C,D,CE,DE   35hod. 280 €

Cenník platný od 01.04.2023
Ceny sú s DPH.

Created in 2013, by: František Fekete