Cenník pracoviska kontroly originality


Motocykle – L1, L2 28,00 €
Motocykle – L3 - L7 37,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 50,00 €
Autobusy do 5000 kg - M2 74,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 79,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 53,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12 000 kg - N2 74,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12 000 kg - N3 79,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 43,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 48,00 €
Traktory - T 79,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 38,00 €
Vozidlá so symbolom ,, G ” + cena za základnú kategóriu 7,00 €
Pracovné stroje 90,00 €
Administratívna kontrola 20,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
K základnej cene jednotlivého vozidla treba pripočítať cenu za príslušné nálepky.Ceny kontrolných nálepiek


Kontrolná nálepka ( vonka., vnút. ) 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – KO 6 ks 6,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS 3 ks 5,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – ND 1 ks 1,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS – KO 1 ks 2,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
Created in 2013, by: František Fekete