Cenník pracoviska kontroly originality


Motocykle – L1, L3 41,00 €
Motocykle – L4 - L7 61,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 69,00 €
Autobusy do 5000 kg - M2 89,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 99,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 69,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12 000 kg - N2 89,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12 000 kg - N3 89,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 50,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 60,00 €
Traktory - T 106,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 60,00 €
Vozidlá so symbolom ,, G ” + cena za základnú kategóriu 8,00 €
Pracovné stroje 106,00 €
Administratívna kontrola 25,00 €
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK+KO 17,00 €
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK 30,00 €
Dokladová obhliadka 45,00 €
Fyzická obhliadka 75,00 €
Výjazd 0,40 €/ 1km

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
K základnej cene jednotlivého vozidla treba pripočítať cenu za príslušné nálepky.Ceny kontrolných nálepiek


Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – KO 6 ks 8,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS 3 ks 6,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – ND 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 1 ks 2,00 €
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS – KO 1 ks 2,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
Created in 2013, by: František Fekete