Cenník pracoviska kontroly originality


Motocykle – L1, L2 65,00 €
Motocykle – L3 - L7 75,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 99,00 €
Autobusy - M2, M3 125,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 99,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12 000 kg - N2 115,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12 000 kg - N3 115,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 70,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 80,00 €
Traktory a prac. stroje - T, PS 110,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 80,00 €
Vozidlá so symbolom ,, G ” 10,00 €
Administratívna kontrola - oprava posudku 15,00 €
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK+KO 17,00 €
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK 30,00 €
Dokladová obhliadka 45,00 €
Fyzická obhliadka 75,00 €
Razenie VIN 140,00 €
Výjazd 0,40 €/ 1km

V cenách jednotlivých kontrol sú zahrnuté aj ceniny (posudok, nálepky),
ktoré sú pridelené podľa druhu kontroly.
Created in 2013, by: František Fekete