Prehlásenie prevádzkovateľa: Autoškola Alfa s.r.o.

Prehlásenie prevádzkovateľa: Autoškola Alfa dva s.r.o.

Created in 2013, by: František Fekete