Cenník pracoviska emisnej kontroly


EK - / B / vyhovujúca 35,00 €
EK - / B / nevyhovujúca 33,00 €
EK - / B – LPG / vyhovujúca 50,00 €
EK - / B – LPG / nevyhovujúca 48,00 €
EK - / D / vyhovujúca 45,00 €
EK - / D / nevyhovujúca 43,00 €
Administratívna kontrola 15,00 €
EK - / B / zvláštná 33,00 €
EK - / B – LPG / zvláštná 48,00 €
EK - / D / zvláštná 43,00 €
Diagnostika 15,00 €
EK - / BRkat / vyhovujúca 45,00 €
EK - / BRkat / nevyhovujúca 43,00 €
EK - / BRkatLPG /vyhovujúca 50,00 €
EK - / BRkatLPG /nevyhovujúca 48,00 €
EK - / BRkat / zvláštná 43,00 €
EK - / BRkatLPG / zvláštná 48,00 €
EK - / D / NA vyhovujúca 58,00 €
EK - / D / NA nevyhovujúca 56,00 €
EK - / D / NA zvláštná 56,00 €
EK - / B / + KO 30,00 €
EK - / B - LPG / + KO 45,00 €
EK - / D / + KO 38,00 €
EK - / BRkat / + KO 38,00 €
EK - / BRkatLPG / + KO 45,00 €
EK - / DNa / + KO 50,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
V cenách jednotlivých kontrol sú zahrnuté aj ceniny (protokol, osvedčenie), ktoré sú vystavené podľa druhu kontroly a vytvorenie elektronického protokolu EK v CISEK.

Created in 2013, by: František Fekete