Cenník pracoviska emisnej kontroly


EK - / B / vyhovujúca 24,00 €
EK - / B / nevyhovujúca 18,00 €
EK - / B – LPG / vyhovujúca 28,00 €
EK - / B – LPG / nevyhovujúca 22,00 €
EK - / D / vyhovujúca 35,00 €
EK - / D / nevyhovujúca 29,00 €
Administratívna kontrola 12,00 €
EK - / B / zvláštná 18,00 €
EK - / B – LPG / zvláštná 22,00 €
EK - / D / zvláštná 29,00 €
Diagnostika 15,00 €
EK - / BRkat / vyhovujúca 35,00 €
EK - / BRkat / nevyhovujúca 29,00 €
EK - / BRkatLPG /vyhovujúca 40,00 €
EK - / BRkatLPG /nevyhovujúca 36,00 €
EK - / BRkat / zvláštná 29,00 €
EK - / BRkatLPG / zvláštná 36,00 €
EK - / D / NA vyhovujúca 42,00 €
EK - / D / NA nevyhovujúca 36,00 €
EK - / D / NA zvláštná 36,00 €
EK - / B / + KO 18,00 €
EK - / B - LPG / + KO 20,00 €
EK - / D / + KO 26,00 €
EK - / BRkat / + KO 26,00 €
EK - / BRkatLPG / + KO 31,00 €
EK - / DNa / + KO 33,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
V cene sú zahrnuté aj ceniny (protokol, osvedčenie, nálepka)

Created in 2013, by: František Fekete