Cenník pracoviska emisnej kontroly


EK - / B / vyhovujúca 17,00 €
EK - / B / nevyhovujúca 11,00 €
EK - / B – LPG / vyhovujúca 22,00 €
EK - / B – LPG / nevyhovujúca 16,00 €
EK - / D / vyhovujúca 27,00 €
EK - / D / nevyhovujúca 21,00 €
Administratívna kontrola 12,00 €
EK - / B / zvláštná, opakovaná 11,00 €
EK - / B – LPG / zvláštná, opakovaná 16,00 €
EK - / D / zvláštná, opakovaná 21,00 €
Diagnostika 10,00 €
EK - / BRkat / vyhovujúca 27,00 €
EK - / BRkat / nevyhovujúca 21,00 €
EK - / BRkatLPG /vyhovujúca 32,00 €
EK - / BRkatLPG /nevyhovujúca 27,00 €
EK - / BRkat / zvláštná, opakovaná 21,00 €
EK - / BRkatLPG / zvláštná, opakovaná 27,00 €
EK - / D / NA vyhovujúca 28,00 €
EK - / D / NA nevyhovujúca 22,00 €
EK - / D / NA zvláštná, opakovaná 22,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
V cene sú zahrnuté aj ceniny (protokol, osvedčenie, nálepka)

Created in 2013, by: František Fekete