Cenník pracoviska emisnej kontroly


EK - / B / pravidelná 14,27 €
EK - / B – LPG / pravidelná 20,08 €
EK - / D / pravidelná 20,08 €
Administratívna kontrola 9,63 €
EK - / B / zvláštná 9,63 €
EK - / B – LPG / zvláštná 15,44 €
EK - / D / zvláštná 15,44 €
EK - / BRkat / pravidelná 24,90 €
EK - / BRkatLPG /pravidelná 29,54 €
EK - / BRkat / zvláštná 20,25 €
EK - / BRkatLPG / zvláštná 24,90 €
EK - / D / NA pravidelná 24,90 €
EK - / B – LPG / + KO 12,00 €
EK - / D / + KO 13,00 €
EK - / BRkat / + KO 17,00 €
EK - / BRkatLPG /+ KO 22,00 €
EK - / DNa / + KO 17,00 €

Ceny sú uvedene vrátane DPH.
V cene sú zahrnuté aj ceniny (protokol, osvedčenie, nálepka)

Created in 2013, by: František Fekete