Kontrola originality


Kontrolou originality sa skúmajú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov, určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, posudzuje sa ich originalita a pravosť.

Počas KO sa okrem iného preveruje aj:
  • vyhľadanie a preverenie vozidla v Evidencii vozidiel SR,
  • robí sa kontrola originality dokladov,
  • zaznamenáva sa stav kilometrov na odometri,
  • meria sa hrúbka povlakovej vrstvy karosérie vozidla,
  • preveruje sa, či vozidlo nie je v národnom a medzinárodnom pátraní,
  • či neboli diely opravované po havárii

Výsledky z KO a zistené relevantné skutočnosti vrátane fotodokumentácie sú prístupné bezplatne prostredníctvom web stránky www.ko.sk v časti „Overenie vozidla“.

Je rozumné, pozrieť si tieto informácie ešte pred kúpou vozidla.
Pokiaľ vozidlo neabsolvovalo kontrolu originality, oplatí sa ju od predajcu vyžadovať.
„Cez www.ko.sk je dnes možné overiť si informácie už aj o vozidlách, ktoré doteraz nikdy neabsolvovali kontrolu originality, ale boli na technickej a emisnej kontrole. Záujemca sa pri zadaní konkrétneho VIN čísla vozidla na webe poverenej technickej služby kontroly originality minimálne dozvie, či nemá stočený odometer.
Created in 2013, by: František Fekete