Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia a osobitný výcvik vykonávame na skupiny:
Created in 2013, by: František Fekete